Akershus Auto

Tenk på dette før du kjøper kjølebil til blomstertransport

Å transportere blomster krever kunnskap og rett temperatur. Skal blomstene transporteres over større distanser, trenger man en bil tilpasset formålet. Selv korte distanser kan bli påvirket av uforutsette hendelser. Da er en kjølebil den beste løsningen!

Transport av blomster kan være vanskelig hvis du ikke har rett utstyr. Det er viktig at blomstene holdes kjølige hvis man skal ivareta friskheten. Blir det for varmt, øker bakterieveksten og plantene får kortere levetid.

Jevn temperatur

For å opprettholde korrekt temperatur under transport av blomster, kreves det at bilen har det riktige utstyret og at den er tilfredsstillende isolert. Temperaturen blir også påvirket av mengden kolli som fraktes og temperaturen ute.

Det er lett å tenke at det holder å sette på klimaanlegget i bilen, rydde plass til blomstene og kjøre av sted. Dette vil ikke være holdbart hvis bilen ikke er skikket til kjølig transport. Solen skinner gjennom vinduene, temperaturen i bilen varierer og det tar tid før den kalde luften fra klimaanlegget blander seg med resten av luften. Det er dermed vanskelig å holde temperaturen jevn under transport av blomster hvis bilen du bruker ikke er bygget for det.

Kjølebilen må være riktig utstyrt

For å opprettholde korrekt temperatur under transport av blomster, kreves det at bilen har det riktige utstyret og at den er tilfredsstillende isolert. 

Aggregatet må være kraftig nok til å kunne opprettholde temperaturen, både i møte med kulde og varme. Er det minusgrader ute, er det viktig at anlegget klarer å kompensere for dette. Det samme gjelder hvis det er varmt i været. Mange typer blomster er sensitive hva temperatur angår. Høy varme eller kulde kan bidra til at blomstrene ikke tåler transporten.

Kjølebilen må i tillegg ha et isolert skap. Dette vil si at dører, vegger, gulv og tak må være isolerte for å unngå lekkasje av varme eller kulde. Tykkelsen på isolasjonen må være tilpasset hvor i lasterommet den sitter. Eksempelvis kreves det mer isolasjon i gulvet, da mye varme genereres fra undersiden av bilen.

Akershus Auto bygger mange kjølebiler ut fra ferdige sett med bildeler. Vi spesialtilpasser og skreddersyr bilene, slik at du får en bil som har både kapasiteten og temperaturen du trenger.

Tenk over dette før du kjøper kjølebil til transport av blomster

Det er viktig å tenke over er hvor mye blomster du forventer å skulle frakte. Dette har noe å si for størrelsen av lasterommet, som igjen har betydning for aggregatet som skal vedlikeholde temperaturen. Aggregatet må være tilpasset størrelsen på lasterommet, da et stort lasterom krever et kraftigere aggregat enn det et lite lasterom gjør. Under transport av blomster vil rett aggregat og rett størrelse på lasterom være avgjørende for et godt resultat.

 Det kan også være lurt å tenke på at aggregat-produsenter har servicepunkter på forskjellige steder. Norge er et langstrakt land og det kan dermed bli en lang reisevei hvis aggregatet er produsert på andre siden av landet. Kjøper du en kjølebil hos Akershus Auto kan du alltid få hjelp til det du måtte trenge, det seg være aggregatet eller selve bilen.